Inomhusmålning

Dalarö Måleriservice AB besitter en bred kompetens och gedigen kunskap gällande samtliga interiöra måleriarbeten i exempelvis lägenheter, villor, kontor och trapphus i Stockholm och Stockholms Skärgård. Vi har stor erfarenhet i branschens olika moment såsom målning, dekorativ målning, tapetsering, golvmålning och våtrumsmålning. Företaget är våtrumsauktoriserade enligt Måleribranschens våtrumskontroll ”MVK” samt innehavare av Mästarbrev.

Utomhusmålning

Efter mer än 20 år i måleribranschen kan vi på Dalarö Måleriservice AB säga med trygghet att vi kan utföra utvändigt måleri av högsta kvalitet, med kunden i fokus. Våra måleritjänster inom utvändigt är oerhört brett, men de vanligaste förekommande är bland annat fasadmålning, fasadrenoveringar, takmålning, slipning & oljning av altaner, bryggor samt golvbehandling.

Stockholms Skärgård

En specialitet hos Dalarö Måleriservice AB är våra måleritjänster till sjöss, där vi kan med företagets Skärgårdsbåt, resa bland kobbar och skär i Stockholms Skärgård. Då vi har en egen båt blir vi oberoende av dyra taxibåtar och kan resa ut på Serviceuppdrag omgående. Under de senaste åren har vi bland annat hjälpt Skärgårdsstiftelsen med varierande måleriuppdrag av exempelvis K-märkta hus.

Kvalitet, Miljö & Ansvar

Dalarö Måleriservice AB har genom väl utfärda arbeten och servicekänsla utvecklat verksamheten till ett kvalitetsinriktad måleriföretag som ställer höga krav på sig själva. Därför bryr vi oss om Kvalitet, Miljö och Ansvar när det gället val av material, medarbetare eller resväg.

Vår Kvalitetspolicy

  • En Kvalitetsplan, vilket i samråd med kunden skall alltid genomföras för att få bästa förutsättning för ett kvalitativt måleriarbete.
  • Egenkontroller, vilket utförs av de ansvariga målarna.
  • Genomföra kvalitetsmöten med samtliga inblandade i aktuella projektet.

Vår Miljöpolicy

  • Vi använder endast färger som uppfyller EU:s krav för miljögodkännande
    samt märkta med EU-label-blomman.
  • Vi lämnar en komplett miljödeklaration i samband med våra förslag på färgval.
  • All överbliven färg återanvänds för målning eller returneras till tillverkare.
  • Vi rengör samtliga färgburkar, som återanvänds eller returneras.
Call Now Button0708-50 11 33